Nb! Frå 01.02.2019 t.o.m. 18.02.2019 går heile kraftmarknaden i Norge inn i ein obligatorisk frysperiode pga overgang til Elhub. Pga dette vil dei som bytter straumleverandør etter 23.01.2019 ikkje få oppstart hjå oss før i slutten av februar.

Lærdal Energi

Navn Microdata-tag Value

Firmanavn

companyName Lærdal Energi AS

Organisasjonsnummer:

organizationNumber 914078865

Stiftelsesår:

formationYear 1934

Hjemmesider:

url

Kundetelefon:

customerPhone 57 66 94 00

Adresse:

address Grandavegen 4

Postnummer:

postalCode 6886

Kontaktinformasjon:

contactInformation kundestotte@laerdalenergi.no

Salgsområde:

salesArea NO

Sentralbord: 57 66 94 00

kundestotte@lenergi.no

Facebook side