Landsdekkande leverandør av prisgunstige straumprodukt

Variabel

Navn Microdata-tag Value

Produktnavn:

productName Variabel

Produkt type (Fastpris, Variabel pris, Spotpris, Innkjøpspris, Annen prismodell):

productType Variabel pris

Produktbeskrivelse:

productDescription INTRODUKSJONSTILBUD TIL NYE KUNDAR:  0 øre/kWh i 1 månad. Etter avtaleperioden gjeld ordinære prisar og vilkår. Prisen gjelder forbruk inntil 1200 kWh.

Kilowattimepris frem i tid inkl. MVA:
Hele Norge (øre):

kwPriceNO 0

Fornybar (har sertifikat på at kraften er fra fornybar kilde) (Ja/Nei)?

certifiedReneweable Nei

Gjelder også timemåler (Ja/Nei)?

appliesToSmartMeter Ja

Fakturagebyr ved faktura i vanlig post (NOK. inkl. mva):

feeMail 49

Kan tegnes av nye kunder (Ja/Nei):

applicableToNewCustomers Ja

Endringsvarsling ut over det lovbestemte:

willNotifyDirectly SANN

Betingelsene gjelder minst et år:

termsFixedOneYear USANN

Sentralbord: 57 66 94 00

kundestotte@lenergi.no

Facebook side